Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009

Flexibilita pracovného času

  • Viac ako polovica (56 %) podnikov v Európe ponúka niektorý druh dohody o flexibilnom pracovnom čase.
  • Zhruba dve tretiny skúmaných podnikov ponúkajú svojim zamestnancom zamestnanie s kratším pracovným časom.
  • Počas posledných 12 mesiacov pred prieskumom sa špičky pracovného zaťaženia riešili nadčasovou prácou zamestnancov vo vyše dvoch tretinách (68 %) podnikov. Nadčasová práca je relatívne rovnako rozšírená v rôznych odvetviach hospodárskej činnosti.
  • Práca počas neštandardných hodín ostáva na rovnakej úrovni a využíva ju podstatne menej podnikov než ostatné formy flexibility pracovného času. V približne 44 % podnikov v EÚ musia zamestnanci pravidelne pracovať v neobvyklom čase, najčastejšie v sobotu (40 %).

Poznámka: video je len v angličtine.