Európsky prieskum kvality života 2007

Druhý európsky prieskum kvality života (EQLS), ktorý nadácia Eurofound uskutočnila v roku 2007, poskytuje rozsiahly prehľad o rôznych sociálnych skutočnostiach v 27 členských štátoch EÚ, Nórsku a kandidátskych krajinách Turecku, Macedónsku a Chorvátsku.

Znovu sa kládli mnohé otázky položené už v prvom prieskume EQLS v roku 2003, ktoré sa týkali problematiky zamestnanosti, príjmov, vzdelania, bývania, rodiny, zdravia, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, životnej spokojnosti a vnímania kvality spoločnosti. S dvoma súbormi údajov bude môcť teraz výskumný tím posúdiť zmeny života ľudí v skúmaných rokoch.

Údaje z prieskumu EQLS a ďalších doplnkových zdrojov sa ukladajú aj do elektronickej databázy štatistických údajov nadácie Eurofound o kvalite života (EurLIFE).