EQLS 2007: zistenia

Prehľad výsledkov

  • Európania sú vo všeobecnosti so svojím životom spokojní a sú šťastní. Na stupnici od jednej do desiatich je priemerné hodnotenie spokojnosti so životom v EÚ-27 na úrovni 7 a priemerné hodnotenie šťastia na úrovni 7,5.
  • V Európe sú veľké rozdiely v príjmoch domácností: z EÚ-27 majú domácnosti v Bulharsku a Rumunsku takmer rovnako nízke príjmy ako domácnosti v kandidátskej krajine Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; približne polovica všetkých domácností v NČŠ-12 a KK-3 (s výnimkou Cypru a Malty) rieši problém nedostatočného príjmu pestovaním niektorých vlastných potravín.
  • Rodina sa veľkou mierou zúčastňuje na starostlivosti o deti a starších ľudí a ostáva na prvom mieste pri hľadaní osobnej pomoci v prípade núdze; Európania uvádzajú vysokú úroveň spokojnosti so svojím rodinným životom; ženy stále trávia viac času starostlivosťou a domácimi prácami než muži.
  • Dosiahnuť správnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom je zložité a problémy s tým sa najčastejšie prejavujú v juhovýchodnej Európe: v Chorvátsku a Grécku niečo vyše 70 % pracujúcich občanov hovorí, že sú viackrát za mesiac z práce príliš unavení na to, aby mohli robiť domáce práce.
  • Až 81 % obyvateľov EÚ uviedlo, že dobrý zdravotný stav je pre kvalitu ich života „veľmi dôležitý“; v priemere však iba 21 % hodnotilo svoje zdravie ako „veľmi dobré“.
  • Pri hodnotení kvality spoločnosti ľudia vo východoeurópskych NČŠ-12 – a v Taliansku a Portugalsku – dôverovali svojím politickým inštitúciám najmenej. Občania v severských krajinách a Turecku dôverujú svojim inštitúciám najviac; ľudia v severských krajinách a Holandsku tiež vyjadrili najvyššiu úroveň dôvery k iným ľuďom.