Európsky prieskum kvality života 2007: sekundárna analýza

Nadácia Eurofound zadala v roku 2008 vypracovanie sekundárnej analýzy údajov Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) týkajúcich sa kľúčových politických tém. K dispozícii sú správy o sekundárnej analýze týchto tém:

Všetky správy sú len v angličtine.

Záverečná správa o sekundárnej analýze Kvalita života v etnických skupinách v Európe má byť uverejnená v roku 2011.