EQLS 2016 - Dotazník

Kvalitný dotazník je kľúčovým prvkom úspešného prieskumu. Nadácia Eurofound preto značne investuje do rozvoja a prekladu svojich dotazníkov.

Obsah

EQLS v roku 2016 obsahoval spolu 104 otázok a 262 položiek. Dotazník z predchádzajúceho prieskumu bol preskúmaný v spolupráci s politickými zainteresovanými stranami a odborníkmi na výskum prieskumov. Približne 66 % dotazníka EQLS v roku 2011 bolo ponechaných ako otázky týkajúce sa trendov, pričom 51 % dotazníka EQLS v roku 2016 je porovnateľných s predchádzajúcimi kolami.

Dotazník pre EQLS v roku 2016 bol výrazne zameraný na verejné služby: zdravotnú starostlivosť, dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti a školstvo, a na meranie rôznych aspektov kvality, ako sú spravodlivý prístup, zariadenia, zamestnanci a informácie dostupné občanom. Dotazník bol tiež revidovaný tak, aby sa zlepšilo rozmiestnenie položiek týkajúcich sa subjektívneho blahobytu a aby boli tieto otázky položené na začiatku rozhovoru skôr, ako by odpovede mohli potenciálne ovplyvniť úvahy na iné témy.

Interaktívny prieskumník údajov poskytuje informácie o vybraných otázkach prieskumu.

Preklad

Zdrojový dotazník prieskumu EQLS v roku 2016 je v anglickom jazyku a k dispozícii sú jeho jazykové verzie.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár