Prieskum EWCS z roku 2015 – Dotazník

Kvalitný dotazník je kľúčovým prvkom úspešného prieskumu: z tohto dôvodu nadácia Eurofound významne investuje do jeho prípravy a prekladu. V prípade každého európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) sa dotazník upraví za pomoci odborníkov a politických aktérov a usmernenia zainteresovaných strán nadácie Eurofound.

Šiesty dotazník EWCS obsahuje otázky z predchádzajúcich prieskumov na účely analýzy po určitom čase. Obsahuje aj nové otázky zamerané na nové výzvy a politické otázky, ktoré stoja v centre záujmu. Základnou zásadou pri príprave dotazníka a jeho analýze bola rodová rovnosť.

Prieskum EWCS je zameraný na zaznamenanie konkrétnych skúseností pracovníkov. Zahŕňa tieto témy:

  • fyzické a psychosociálne rizikové faktory,
  • pracovný čas: trvanie, organizácia, predvídateľnosť a flexibilita, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom,
  • pracovisko,
  • rýchlosť práce, determinanty tempa,
  • participácia zamestnancov, politiky ľudských zdrojov a organizácia práce (napríklad rotácia úloh), zastúpenie zamestnancov,
  • využívanie zručností, kognitívne rozmery práce, rozhodovací orgán a vzdelávanie v práci,
  • pracovné podmienky: bezpečnosť práce a neistota,
  • sociálne vzťahy v práci: podpora, dôvera, spolupráca, diskriminácia a násilie,
  • rodové otázky: segregácia, zloženie domácnosti, neplatená práca, miera účasti žien vo vedúcich pozíciách,
  • pohoda a zdravie, príjmy a finančné zabezpečenie.

Jazykové verzie použité v každej krajine zahrnutej v prieskume EWCS nie sú k dispozícii.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár