Prieskum EWCS z roku 2015 – Dotazník

PDF version Printer-friendly version

Kvalitný dotazník je kľúčovým prvkom úspešného prieskumu: z tohto dôvodu nadácia Eurofound významne investuje do jeho prípravy a prekladu. V prípade každého európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) sa dotazník upraví za pomoci odborníkov a politických aktérov a usmernenia zainteresovaných strán nadácie Eurofound.

Šiesty dotazník EWCS obsahuje otázky z predchádzajúcich prieskumov na účely analýzy po určitom čase. Obsahuje aj nové otázky zamerané na nové výzvy a politické otázky, ktoré stoja v centre záujmu. Základnou zásadou pri príprave dotazníka a jeho analýze bola rodová rovnosť.

Prieskum EWCS je zameraný na zaznamenanie konkrétnych skúseností pracovníkov. Zahŕňa tieto témy:

  • fyzické a psychosociálne rizikové faktory,
  • pracovný čas: trvanie, organizácia, predvídateľnosť a flexibilita, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom,
  • pracovisko,
  • rýchlosť práce, determinanty tempa,
  • participácia zamestnancov, politiky ľudských zdrojov a organizácia práce (napríklad rotácia úloh), zastúpenie zamestnancov,
  • využívanie zručností, kognitívne rozmery práce, rozhodovací orgán a vzdelávanie v práci,
  • pracovné podmienky: bezpečnosť práce a neistota,
  • sociálne vzťahy v práci: podpora, dôvera, spolupráca, diskriminácia a násilie,
  • rodové otázky: segregácia, zloženie domácnosti, neplatená práca, miera účasti žien vo vedúcich pozíciách,
  • pohoda a zdravie, príjmy a finančné zabezpečenie.

Jazykové verzie použité v každej krajine zahrnutej v prieskume EWCS nie sú k dispozícii.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely