Nové formy zamestnávania

15 december 2021

Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny v Európe so sebou priniesli nové formy zamestnávania v rámci Európy. Mnohé z nich sa výrazne odlišujú od toho, čo sa tradične označuje ako práca. Menia tradičný dvojstranný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancoRead more

Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny v Európe so sebou priniesli nové formy zamestnávania v rámci Európy. Mnohé z nich sa výrazne odlišujú od toho, čo sa tradične označuje ako práca. Menia tradičný dvojstranný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Vyznačujú sa tiež nekonvenčnými pracovnými vzorcami a miestami výkonu práce.

Read less

Najnovšie správy

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

The rapid rise of the platform economy has led to a marked transformation of European labour markets, and existing...

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

EU context

Top

Tvorcov politík v EÚ zaujíma, ako tieto nové formy zamestnávania môžu pomôcť pri budovaní pružnejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce. Diskusia sa tiež vedie okolo toho, ako legalizovať postupy nedeklarovanej práce a ako zaistiť primeranú sociálnu ochranu a prijateľné pracovné podmieRead more

Tvorcov politík v EÚ zaujíma, ako tieto nové formy zamestnávania môžu pomôcť pri budovaní pružnejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce. Diskusia sa tiež vedie okolo toho, ako legalizovať postupy nedeklarovanej práce a ako zaistiť primeranú sociálnu ochranu a prijateľné pracovné podmienky. Kľúčový význam v tejto diskusii má odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť situácii, v ktorej sú tieto nové formy zamestnávania pre pracovníkov menej priaznivé ako etablovanejšie typy zamestnania.

Európska komisia nastolila otázku pracovných podmienok v podkladovom dokumente k tripartitnému sociálnemu fóru v roku 2011 na tému implementácie hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 s názvom Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. V oznámení Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest z roku 2012 Komisia zdôraznila svoju prioritu obnoviť dynamiku pracovných trhov. Spoločne s touto prioritou nadácia Eurofound spustila projekt na mapovanie nových foriem zamestnávania v rámci Európskej únie a Nórska.

Práca nadácie Eurofound

Na vyplnenie medzier v existujúcich poznatkoch nadácia Eurofound v roku 2013 začala skúmať charakteristiky rozvíjajúcich sa foriem zamestnávania v členských štátoch EÚ. Pri výskume sa zamerala aj na dôsledky pre pracovné podmienky a trh práce.

Hlavné príspevky

Nadácia Eurofound uskutočnila celoeurópske mapovanie s cieľom identifikovať nové trendy. Výsledkom tohto mapovania je deväť rozsiahlych typov nových foriem zamestnávania, ktoré sú buď nové, alebo ich význam od roku 2000 v členských štátoch EÚ vzrástol. Niekoľko prípadových štúdií uskutočnených v rámci uvedenej štúdie ukazuje, ako tieto nové formy zamestnávania fungujú v členských štátoch a ako vplývajú na pracovné podmienky a pracovný trh.

Niektoré z identifikovaných trendov nadácia Eurofound naďalej podrobnejšie skúma. V rámci výskumu v roku 2016 sa sledoval najmä obojstranne výhodný potenciál strategického spoločného využívania zamestnancov, a to tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov.

V spoločnej štúdii nadácie Eurofound a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sa analyzujú účinky práce na diaľku a mobilnej práce s využitím IKT (T/ICTM) na svet práce. 

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (54)
  • Údaje
  • Ongoing work (1)

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.