O opazovalnici EurLIFE

Evropska opazovalnica kakovosti življenja (EurLIFE) je najnovejši portal Eurofounda, ustanovljen leta 2017.

Vloga

EurLIFE predstavlja rezultate analiz podatkov raziskav in kvalitativnih raziskav na področju kakovosti življenja in javnih storitev, ob podpori mreže evropskih dopisnikov, v vseh državah članicah EU in na Norveškem.

Cilj je oblikovalcem politik pomagati vzpostaviti boljše življenjske razmere za evropske državljane. Raziskava proučuje vpliv kakovosti družbe na blagostanje. Raziskuje tudi dostop do javnih storitev in njihovo kakovost glede na realno sliko družbe, ki se stara in je vedno bolj raznolika, proračunske omejitve in tehnološke spremembe. Eurofoundova redna evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) zagotavlja celovit prikaz življenjskih razmer v evropskih državah in je glavni vir za opazovalnico.

Glavni poudarek

V Eurofoundovi strateški temi o kakovosti življenja in javnih storitev bo EurLIFE v programskem obdobju 2017–2020 zajel dve glavni podtemi:

Ciljne skupine

Cilj opazovalnice EurLIFE je pomagati glavnim interesnim skupinam Eurofounda, vključno z evropskimi socialnimi partnerji, institucijami EU in vladami držav članic, pa tudi oblikovalci politik, pripravniki in organizacijami civilne družbe na področju kakovosti življenja in javnih storitev.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar