Enkratne zahteve po informacijah

V času stalnih gospodarskih in socialnih sprememb se mora biti Eurofound sposoben odzvati na nove in nastajajoče potrebe oblikovalcev politik po informacijah. V okviru cilja Eurofounda, da za svoje glavne skupine interesnih skupin izdela vedno več študij in storitev na zahtevo, je odzivanje na enkratne zahteve glavnih interesnih skupin po informacijah glavna dejavnost v Eurofoundovem novem programskem obdobju 2017–2020.

Vrste dokumentov

To delo vključuje predložitev občasnih dokumentov o izbranih temah v različnih oblikah:

  • prilagojena poročila;
  • študije v odgovor na vprašanja interesnih skupin;
  • osnovni dokumenti;
  • prispevki k objavam;
  • poročila in dokumenti na lastno pobudo;
  • poročila, ki jih plačajo interesne skupine.

Prilagojena poročila temeljijo na izvirni analizi obstoječih virov podatkov Eurofounda, kot so sklopi podatkov o raziskovanjih, ali na povzetkih prejšnjega raziskovanja Eurofounda na določenem področju.

Glejte popoln seznam enkratnih poročil.

Cilji službe

Glavni cilji te službe so zagotoviti hitrost, prilagodljivost, kakovost in učinkovitost pri posredovanju prilagojenih informacij, da se izpolnijo posebne potrebe interesnih skupin Eurofounda, ter zagotoviti dokaze o nepredvidenih zadevah, za katere se zahteva ukrepanje politike. Izpolnjevanje določene zahteve je odvisno od razpoložljivosti podatkov.

Zahteve posredujejo organizacije socialnih partnerjev na evropski ravni in na nacionalnih ravneh, vlade držav članic prek svojih predsedstev Sveta EU in institucij EU. Uporabljen bo selektivni pristop na podlagi ustreznosti in politične pomembnosti zahtev in razpoložljivih virov.

Dodatne informacije

  • Kontaktna oseba: Donald Storrie, glavni raziskovalec – koordinator