Annual reports

69 items found
 • 16 November 2009 | Annual report

  This year’s annual review of industrial relations developments in the European Union, Japan and the US, as well as in the emerging economies of Brazil and China, is set against the background of the global financial and economic crisis that developed in the summer of 2008. As recession has hit countries worldwide, weakening labour markets and causing unemployment to rise, governments have issued stimulus packages to combat the crisis. This report explores the impact of the crisis on developments in industrial relations in the EU, Brazil, China, Japan and the US over the period 2008–2009. It charts the similarities and trends, as well as the differences in structure and developments between these five major economies, followed by an outline of priority issues for the social partners and a range of measures that could improve the global economic outlook.

 • 21 September 2009 | Annual report

  Quality of work and employment is a major policy issue in the European Union. This sixth annual review of working conditions in the EU outlines relevant legislative and policy developments during the period 2008–2009 in the context of labour market mobility and demographic change. It also explores a range of issues and challenges related to working life and the workplace.

 • 20 Avgust 2009 | Annual report

  A key element of European policy is the emphasis on boosting employment and maximising its quality – creating ‘more and better jobs’ – with a view to shaping a competitive, knowledge-based economy. Over the period 1995 - 2006, considerable growth in employment took place in most European countries. This report seeks to determine if those jobs created were also of better quality. It analyses the level of employment growth across the wage spectrum in each Member State by sector, occupation, type of contract, and gender.

 • 13 Avgust 2009 | Annual report

  This publication contains the annexes to Eurofound's annual report for 2008, including details of budget, governance, staff, events and publications during that year.

 • 22 Junij 2009 | Annual report

  2008 marked the completion of Eurofound’s four-year programme, Changing Europe: Better work, better life. Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in the 2005–2008 programme, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 December 2008 | Annual report

  Over the course of 2007, Eurofound built on its work of previous years in providing comparative information, research and analysis on living and working conditions, industrial relations and the management of change for key actors in the field of EU social policy. As outlined in its four-year work programme for 2005–2008, Eurofound’s work is divided into three key tasks: monitoring and understanding change, researching and exploring what works, and communicating and sharing ideas and experience. Within these three tasks, its activities fall into four thematic areas: employment, industrial relations and partnership, work–life balance and social cohesion.

 • 03 December 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2006. See Annual report 2006.

 • 03 December 2008 | Annual report

  This publication contains the annexes to the Annual report 2007.

 • 03 December 2008 | Annual report

  Za Fundacijo je bilo leto 2005 prvo leto izvajanja novega štiriletnega delovnega programa za obdobje 2005–2008. Novega programa „Spreminjanje Evrope, boljše delo, boljše življenje“, se je Fundacija lotila z veliko energije in ambicij ter začela vrsto raziskovalnih projektov, s katerimi skuša zajeti štiri prednostne teme delovnega programa: ustvarjanje številnejših in boljših delovnih mest, vzpostavljanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, podpiranje sodelovanja in partnerstva ter oblikovanje socialne kohezije. Najbolj pomemben dogodek ob koncu leta je bil imenovanje novega direktorja Fundacije, Jorme Karppinena, ki je mandat nastopil decembra.

 • 03 December 2008 | Annual report

  Ko se je Evropska unija v letu 2006 pripravljala na še eno širitev svojih meja na Bolgarijo in Romunijo, se je vse bolj čutil pritisk globalizacije in demografskih sprememb. Oblikovalci politike na ravni EU in na nacionalnih ravneh so pred pomembnimi odločitvami glede vprašanj, povezanih z migracijo, zaposlovanjem, izobraževanjem, enakimi možnostmi in socialno politiko. Fundacija je v letu 2006 zagotavljala najnovejše znanje in informacije o vseh teh in še drugih vprašanjih.

Strani