Kdo smo

Naloge

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je tristranska agencija Evropske unije, ki zagotavlja znanje za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik. Ustanovljena je bila leta 1975 z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75, da bi prispevala k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropi.

Vloga

Vloga Eurofounda je zagotavljanje informacij, nasvetov in strokovnega znanja – o delovnih razmerah in trajnostnem delu, odnosih med delodajalci in delojemalci, spremembah na trgu dela, kakovosti življenja in javnih storitvah – ključnim udeležencem na področju socialnih politik EU na podlagi primerjalnih podatkov, raziskav in analiz.

Organizacija

Eurofound upravlja izvršni direktor, ki poroča upravnemu odboru. Namestnik direktorja poroča direktorju. Upravni odbor sestavljajo predstavniki vlad in socialnih partnerjev (delodajalcev in sindikatov) v državah članicah EU, predstavniki Evropske komisije in en neodvisen strokovnjak, ki ga imenuje Evropski parlament. Odbor zagotavlja strateške usmeritve za dejavnosti Eurofounda.

Eurofound vzdržuje tudi urad za zvezo v Bruslju, katerega dvojna vloga je krepiti prepoznavnost in vpliv Eurofoundovih raziskav na ravni EU ter spremljanje razvoja in oblikovanja politik.

Približno 100 zaposlenih prihaja iz različnih držav članic in ima bogate strokovne izkušnje ter raznoliko ozadje. Fundaciji je občasno dodeljeno manjše število strokovnjakov iz nacionalnih uprav.

Eurofoundove pisarne se nahajajo okoli zgradbe iz 17. stoletja, imenovane Loughlinstown House v Dublinu na Irskem.

Ciljne skupine

Cilj Eurofounda je podpora procesu oblikovanja politik institucij EU, vlad, delodajalcev, sindikatov in organizacij civilne družbe.