Dostop do internih Eurofoundovih dokumentov

Posamezniki iz javnosti lahko zaprosijo za dostop do Eurofoundovih dokumentov. Omogočanje dostopa javnosti do internih dokumentov Eurofound vidi kot pomemben del svoje širše politike obveščanja, da podaja čimbolj popolno sliko o svojih dejavnostih.

Uredba ES (št.) 1049/2001 iz maja 2001 o dostopu javnosti do internih dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije je bila septembra 2003 razširjena tudi na agencije. Marca 2004 je upravni odbor Eurofounda sprejel pravila za izvajanje (pdf, 91kb) uredbe.

Uredba ES (št.) 1049/2001 določa, da imajo posamezniki iz javnosti pravico do dostopa do internih, neobjavljenih dokumentov Eurofounda v skladu z načeli, pogoji in omejitvami, opredeljenimi v uredbi.

Da se javnost lahko odloči, kateri dokumenti jo zanimajo, uredba predvideva vzpostavitev registra javnih dokumentov s čim bolj neposrednimi povezavami do samih dokumentov.

Zahteva se lahko tudi dostop do drugih dokumentov; kratek priročnik razlaga, kako lahko uresničite svojo pravico do dostopa.

Drugi, npr. zgodovinski arhivi Eurofounda so raziskovalcem na voljo po predhodnem dogovoru.

Register | Politike | Upravni odbor | Finance | Splošno