Urad za zvezo v Bruslju

Vloga

Urad za zvezo v Bruslju prispeva k strateškemu upravljanju in splošni komunikacijski politiki Eurofounda v zvezi s svojimi interesnimi skupinami na ravni EU.

Naloga urada je:

  • krepiti prepoznavnost in vpliv Eurofoundovih raziskav o oblikovanju politike na ravni EU z razvijanjem in širjenjem sodelovanja z institucijami EU (Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij) ter s predstavniki socialnih partnerjev in civilne družbe. To sodelovanje lahko poteka v obliki zahtev po enkratnih informacijah na podlagi obstoječih podatkov Eurofounda;
  • spremljanje razvoja oblikovanja politik EU v imenu Eurofounda.

Skupino v Uradu za zvezo v Bruslju sestavljajo vodja Pierre Baussand ter informacijski uradnici Marina Patriarka in Yolanda Torres Revenga.

Kontaktne informacije

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Bruselj
Belgija

E-pošta: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu