Informacijsko središče

Informacijsko središče omogoča zaposlenim, raziskovalcem in obiskovalcem dostop do Eurofoundovih lastnih, pa tudi zunanjih virov informacij. Uporablja posebne knjižnične storitve za zagotavljanje takojšnjega dostopa do informacijskih virov, kot so bibliografske zbirke podatkov, časopisi in bilteni EU, elektronski časopisi in referenčno gradivo. Obiskovalci in zaposleni lahko do informacij dostopajo prek Eurofoundove intranet storitve.

Eurofoundovo delo je javnega značaja in je na voljo vsem zainteresiranim stranem, ki so dobrodošle, da uporabijo zmogljivosti informacijskega središča (po predhodnem dogovoru) ali njegove intranet storitve. Za obiskovalce informacijskega središča je kontaktna oseba Jan Vandamme.