Pogosta vprašanja

Eurofoundovo spletišče omogoča uporabnikom dostop do informacij po tematiki, sektorjih, jezikih ali državah, pri čemer se opira na zadevne podatke in analize iz vseh svojih raziskav in opazovalnic ter vzporednih poglobljenih raziskav. Spletišče je optimizirano za uporabo na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih ter osebnih računalnikih.

Kaj dela Eurofound?

Eurofound je tristranska agencija Evropske unije, ki opravlja neodvisne primerjalne raziskave za proučitev praktičnih izkušenj ter opredelitev dejavnikov za uspešne spremembe na področju socialne, zaposlitvene in z delom povezane politike.

Več informacij o Eurofoundovih raziskovalnih in komunikacijskih dejavnostih, tekočih delovnih programih, letnih poročilih, najnovejših vseevropskih raziskavah in drugih orodjih za spremljanje je na voljo v oddelku „Kaj delamo“.

Eurofound državljanom ne svetuje in ne more svetovati glede pogojev in pravic v zvezi s posamezniki, ki živijo in delajo v Evropski uniji. Informacije, ki jih potrebujete, lahko najdete na spletnem portalu Evropske unije, v zavihku Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Glavna Eurofoundova dejavnost so raziskave in sporočanje njihovih rezultatov. Izvaja raziskovalne in razvojne projekte za zagotovitev podatkov in njihove analize za podporo pri oblikovanju politike EU o delovnih in življenjskih razmerah. Eurofound ima mrežo strokovnjakov po vsej Evropi, ki izvajajo raziskave v njegovem imenu, vključno z oceno trenutnih nacionalnih razmer, pripravo študij primerov (študije primerov EMCC, študije primerov EurWORK) in nacionalnih poročil ter izvajanjem raziskav.

Za podporo svoji raziskovalni dejavnosti zagotavlja več orodij za spremljanje:

Kako je Eurofound organiziran?

Informacije o sestavi Eurofoundovega upravnega odbora in večnacionalnih uslužbencev ter interesnih skupinah in partnerjih so na voljo v razdelku „Kdo smo“.

Eurofound ima poleg glavnega sedeža v Dublinu tudi urad za zvezo v Bruslju, ki ima dvojno vlogo, in sicer krepitev prepoznavnosti in učinka njegovih raziskav na ravni EU ter spremljanje razvoja pri oblikovanju politik.

Kako Eurofound pripravlja svoje dejavnosti?

Eurofound vsaka štiri leta pregleda strategijo in usmeritve pri svojem delu ter po obširnih posvetovanjih pripravi večletni delovni program. Ta program je rezultat podrobnih posvetovanj med skupinami, ki sestavljajo njegov upravni odbor, in posvetovanj z institucijami EU.

Sedanji programski dokument vsebuje opis načrtovanega dela Eurofounda v obdobju 2017–2020. V njem sta določena politika in institucionalni okvir programa, opisan je večletni program za štiriletno obdobje in določen delovni program za tekoče leto.

V programskem obdobju 2017–2020 poteka Eurofoundovo delo na šestih glavnih tematskih področjih:

Celoten seznam raziskovalnih področij je na voljo na spletišču v zavihku „Tematike“. Na vsaki strani, namenjeni posamezni tematiki, so poudarjeni razprava o politiki, ključni prispevki Eurofounda, tekoče delo, pomembni viri ter s tem povezane publikacije, članki, novice in dogodki.

Ali Eurofound izvaja raziskave na zahtevo?

Eurofound izvaja raziskave samo na podlagi delovnih programov, ki jih sprejme upravni odbor. Vendar na področjih, na katerih že ima zbrane podatke, ključnim organizacijam interesnih skupin zagotovi informacije na podlagi enkratne zahteve.

Ali Eurofound objavi svoje podatkovne nize?

Eurofound zagotavlja strokovne podatkovne zbirke in raziskovalca podatkov za raziskovanje in ponazoritev podatkov iz raziskav. Anketni vprašalniki in podatkovni nizi so na voljo tudi za prenos.

Ali Eurofound objavi informacije na ravni držav?

Eurofound izvaja program dejavnosti na nacionalni ravni v okviru svojega dela za pregled in analizo socialno-ekonomskih in s tem povezanih gibanj v vseh državah članicah.

Zagotavlja opise življenjskih in delovnih razmer v posameznih državah ter dodatne vire po državah: povzetke poročil v vseh uradnih jezikih, primerjalno analizo med državami in sektorji, informacije o delu socialnih partnerjev na nacionalni ravni, informativne liste držav, študije primerov in podatkovne zbirke.

Kdo plačuje Eurofound?

Eurofound se financira iz splošnega proračuna Evropske komisije. Finančna sredstva se dodelijo med uradnim proračunskim postopkom, ki poteka med Evropsko komisijo, Svetom ministrov in Evropskim parlamentom. Podrobnosti o letnem proračunu so navedene v delovnem programu Eurofounda.

Ali Eurofound zagotavlja finančno pomoč za posebne projekte?

Naloga Eurofounda je delovati na posebnih področjih socialne politike EU, natančneje, prispevati k načrtovanju in oblikovanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropi. Ta naloga ne dopušča dodelitve finančne pomoči. Za več informacij o drugih mogočih virih financiranja obiščite spletno stran Evropske komisije o možnostih financiranja in javnih naročilih.

Ali se delo Eurofounda ocenjuje?

Eurofound mora v skladu s členom 28(1) uredbe o njegovi ustanovitvi in členom 29(5) konsolidirane finančne uredbe redno izvajati predhodne in naknadne ocene programov in dejavnosti, ki imajo za posledico večjo porabo. Vsa ocenjevalna poročila so objavljena na spletišču.

Eurofound v svojem konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih odredbodajalca objavi informacije o sistemih upravljanja in nadzora na podlagi zunanje ocene ter o oceni njihove učinkovitosti.

Kako lahko dobim več informacij?

Registrirajte se na spletu za prejemanje Eurofoundovega mesečnega glasila, da ostanete na tekočem z vsemi našimi dejavnostmi, ali spremljajte Eurofound prek kanalov družbenih medijev:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Rezultati Eurofoundovih raziskovalnih dejavnosti, vključno z letopisom Življenje in delo v Evropi, so na voljo na spletišču v zavihku „Publikacije“.

Oglejte si tudi Eurofoundov spletni koledar za najnovejše in prihodnje publikacije.

Posamezniki lahko pod določenimi pogoji zahtevajo dostop do notranjih dokumentov. Eurofound je vzpostavil tudi register notranjih dokumentov, ki so na voljo za prenos. Zagotavlja tudi različne informacijske storitve.

Kje so na voljo informacije o prostih delovnih mestih?

Na spletišču so v zavihku „Prosta delovna mesta“ na voljo informacije o objavljenih in tekočih razpisih prostih delovnih mest ter pomembne informacije o delu pri Eurofoundu, vključno z informacijami za prijavo. Eurofound lahko prijave za prosto delovno mesto obravnava samo po odprtem postopku in ne sprejema spontanih prijav za delovna mesta ali predložitev življenjepisov.

Prosta delovna mesta so pri Eurofoundu na voljo zelo redko, saj smo majhna organizacija s približno 100 zaposlenimi. Prosta delovna mesta za nedoločen čas se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Uradni listi so na voljo v vseh informacijskih pisarnah EU, vladnih uradih za publikacije ali neposredno pri Uradu za uradne publikacije Evropske unije. Lahko se naročite tudi na uradni list za javne natečaje, ki je posebej namenjen natečajem za zaposlitev. Do zaposlitve pri Eurofoundu so upravičeni samo kandidati, ki so državljani držav članic EU.

Ali Eurofound ponuja pripravništva?

Eurofound ima program pripravništva in običajno vodi postopek prijave med decembrom in januarjem. Na spletišču pod zavihkom „Prosta delovna mesta“ so na voljo informacije o pripravništvih in opisane izkušnje prejšnjih pripravnikov pri Eurofoundu.

Če razmišljate o pripravništvu, spremljajte Eurofoundove kanale družbenih medijev, kjer boste dobili najnovejše informacije o začetku postopka prijave.

Ali lahko obiščem Eurofound?

Eurofound je odprt za obiskovalce in ponuja prilagojene programe za izpolnitev potreb skupin ali posameznikov po posebnih informacijah. Obiski se organizirajo po predhodnem dogovoru.
 

Kako lahko pridem do Eurofounda?

Eurofound ima sedež v južnem delu Dublina, približno 16 kilometrov od središča mesta. Naslov je: Loughlinstone House, Wyatville Road, Dublin 18.

Ali so Eurofoundovi prostori na voljo za najem?

Za najem je na voljo konferenčno središče Raymond-Pierre Bodin. Glavna dvorana, ki sprejme do 120 udeležencev, je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo in ima devet kabin za tolmačenje, ki izpolnjujejo standarde ISO. Na voljo so tudi manjše sejne sobe; večina od njih je v zgodovinski zgradbi Loughlinstown House.

Za rezervacijo konferenčnega središča ali preveritev razpoložljivosti pišite na naslov ConferenceCentre@eurofound.europa.eu ali pokličite na tel. številko +353 12043100.