Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključne ugotovitve

  • Na splošno so se razmere za državljane po vsej Evropi po odpravi ukrepov omejitve gibanja izboljšale, saj sta bila julija zabeležena večje število delovnih ur ter nižja stopnja negotovosti glede zaposlitve v primerjavi z aprilom. Hkrati pa so se med posameznimi skupinami po vsej EU pojavile velike neenakosti.
  • Čeprav so bili v veliko državah ukrepi v podporo tistim, ki so ostali brez zaposlitve, uvedeni hitro, več kot polovica brezposelnih anketirancev od izbruha pandemije covida-19 uradne finančne pomoči ni prejela, zato so bili številni med njimi močno odvisni od neuradne podpore. Delež tistih, ki so dejali, da težko shajajo iz meseca v mesec, je bil največji med brezposelnimi anketiranci, pri čemer je bil njihov delež julija dvakrat večji kot pri gospodinjstvih z zaposlenimi člani.
  • Ukrepi finančne podpore, uvedeni med pandemijo, so se izkazali za učinkovite, saj so se zmanjšale finančne težave vsakega petega anketiranca, ki je prejel vsaj neko obliko podpore. Največ koristi od finančne podpore in ukrepov za podjetja so imeli samozaposleni, ki so bili s svojim finančnim stanjem bistveno bolj zadovoljni julija kot aprila.
  • Rezultati ankete kažejo, da se je položaj brezposelnih med pandemijo še poslabšal. Njihovi finančni obeti so še posebej slabi, kar kaže na močno potrebo po ustreznih ukrepih na področju socialne varnosti, saj vse več iskalcev zaposlitve pravi, da ima težave s plačevanjem računov.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU. 

COVID-19 data