Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključne ugotovitve

  • Kar zadeva zaupanje v institucije, anketiranci najbolj zaupajo zdravstvenim sistemom , in sicer jim zaupajo bolj kot institucijam na drugih področjih, kot so mediji, nacionalne vlade in EU. Hkrati delavci v zdravstvenem sektorju pogosteje poročajo o čustveni izčrpanosti, kar potrjuje njihovo visoko izpostavljenost težavnim in čustveno zahtevnim okoliščinam med pandemijo.
  • Rezultati javnomnenjske raziskave kažejo, da se lahko s pandemijo še povečajo neenakosti med družbenoekonomskimi skupinami in državami. Vse večje razlike lahko vplivajo tudi na stabilnost EU ter izpostavljajo potrebo po celovitem izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in po jasnem obveščanju državljanov EU o teh ukrepih.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU.