Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Ključne ugotovitve

  • Negotovost glede zaposlitve se je od aprila do julija zmanjšala s 15 % na 10 %. Zaskrbljenost je še vedno zelo razširjena pri anketirancih s pogodbami za določen in krajši čas , saj je več kot 40 % moških, zaposlenih za določen čas v starostni skupini med 34 in 49 let, izrazilo strah, da bodo v naslednjih treh mesecih izgubili službo. Kljub splošnemu povečanju števila delovnih ur je tretjina anketirancev dejala, da še vedno dela manj kot pred pandemijo.
  • Med ljudmi v EU, ki so bili julija zaposleni, jih več kot tri četrtine želi vsaj občasno še naprej delati od doma, tudi če ne bi bilo omejitev zaradi pandemije covida-19. Čeprav je bilo delo na daljavo med pandemijo pozitivna izkušnja za večino delavcev v EU, jih zelo malo želi delati na daljavo ves čas in so večinoma najbolj naklonjeni možnosti kombinacije dela na daljavo in prisotnosti na delovnem mestu.
  • S porastom dela na daljavo med pandemijo so se še bolj zabrisale meje med delom in zasebnim življenjem. Vlade in socialni partnerji bodo morali nujno uvesti pobude za „pravico do odklopa“, da bi preprečili, da bi bil velik del delavcev izpostavljen tveganju telesne in psihične izčrpanosti.
  • Če se bo delo na daljavo v EU nadaljevalo, morajo socialni partnerji v vse pravne okvire ali sporazume vključiti določbe za delavce o prostovoljni naravi dela na daljavo ali primernosti posameznih nalog za delo na daljavo. Prav tako bo treba pojasniti, kako lahko delodajalci prispevajo h kritju stroškov, povezanih z delom od doma, ter zagotoviti enako plačilo in dostop do usposabljanja za delavce, ki delajo na daljavo.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU.