Evropska raziskava o kakovosti življenja – ponazoritev podatkov

Eurofoundova evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) zagotavlja edinstven vpogled v kakovost življenja, družbe in javnih storitev za ljudi po vsej Evropi.

Podatke je mogoče razčleniti po naslednjih kategorijah: spol, starost, zaposlitveni status (zaposleni in brezposelni) ter dohodek (od najnižjega dohodkovnega kvartila 1 do najvišjega dohodkovnega kvartila 4).

Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU. 

Izberi vprašanje

 

 

Description

S ponazoritvijo evropskega zemljevida se na zemljevidu prikažejo vrednosti odgovorov po državah.