Evropska raziskava o delovnih razmerah – ponazoritev podatkov

Eurofoundova evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) prikazuje obširno sliko delovnega vsakdana žensk in moških po posameznih državah, poklicih, gospodarskih panogah in starostnih skupinah. 

Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU. 

Izberi vprašanje

 

 

S ponazoritvijo evropskega zemljevida se na zemljevidu prikažejo vrednosti odgovorov po državah.