Close ×

Best viewed on Desktop

Evropska raziskava o kakovosti življenja

Evropska raziskava o kakovosti življenja 2016

Eurofoundova evropska raziskava o kakovosti življenja ponuja edinstven vpogled v kakovost današnjega življenja Evropejcev.

Izberite državo, spol in starost, da prilagodite svojo uporabniško izkušnjo.

Skupni rezultati Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja iz leta 2016 kažejo na splošni napredek na treh glavnih področjih pregleda: kakovost življenja, kakovost družbe in kakovost javnih storitev – čeprav to ne velja za vse države in vse družbene skupine.

Kakovost življenja

Ta tematika pokriva zlasti subjektivno blagostanje, zdravje in vidike kakovosti življenja posameznika, kot so življenjske razmere, stanovanje in materialna prikrajšanost, pa tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenjem ter dolžnost skrbeti za druge.

Kakovost življenja

Splošen napredek glede kakovosti življenja v primerjavi z ravnjo iz obdobja pred krizo

Glavne ugotovitve:

 • stopnja optimizma se je povišala;
 • povečalo se je zadovoljstvo z življenjskim standardom;
 • ravni življenjskega zadovoljstva in sreče ostajata nespremenljivi;
 • razlike glede zadovoljstva z življenjskim standardom v državah članicah so manjše;
 • materialne težave so se zmanjšale (več ljudi lahko shaja iz meseca v mesec), vendar pa več kot 50 % prebivalstva v enajstih državah še vedno poroča, da težko shajajo s svojimi dohodki iz meseca v mesec;
 • kakovost zdravja se je glede na samoporočanje na splošno izboljšala;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja se je v nekaterih vidikih poslabšalo;
 • resne skrbi glede nezadostnega prihodka v starosti v dveh tretjinah držav.
 • Povprečna ocena na lestvici od 1 do 10 iz leta 2011
 • Povprečna ocena na lestvici od 1 do 10 iz leta 2016
 • Čutim optimizem glede moje prihodnosti. (v %) – 2016
 • Čutim optimizem glede prihodnosti svojih otrok/vnukov. (v %) – 2016
 • Vsaj nekajkrat na mesec (v %) – 2007
 • Vsaj nekajkrat na mesec (v %) – 2016

Optimizem

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter dolžnost skrbeti za druge

Kakovost družbe

Ta tematika vključuje pomanjkanje socialne varnosti, doživljanje družbene napetosti, družbeno izključenost, zaupanje v ljudi in institucije, sodelovanje in vključenost v skupnost.

Kakovost družbe

Splošno izboljšanje glede kazalcev kakovosti družbe

Glavne ugotovitve:

 • zaupanje v nacionalne institucije se je povečalo;
 • udeležba v socialnih organizacijah in sodelovanje v njih se povečuje;
 • zaupanje ljudi starosti od 18 do 24 let se je povečalo;
 • občutki družbene izključenosti so se zmanjšali;
 • zaznane napetosti med revnimi/bogatimi, vodstvom/delavci, mladimi/starimi, ženskami/moškimi so se zmanjšale;
 • vendar pa je mogoče zaznati nekoliko večjo napetost med religioznimi in etničnimi skupinami, v manjši meri pa tudi glede na spolno usmerjenost.
 • Občutek „precejšnje“ napetosti (v %) – 2007
 • Občutek „precejšnje“ napetosti (v %) – 2011
 • Občutek „precejšnje“ napetosti (v %) – 2016

Družbena izključenost

Kakovost javnih storitev

Ta tematika vključuje zdravstveno varstvo, dolgotrajno oskrbo, otroško varstvo in šole ter storitve na lokalni ravni. Vse storitve, ki so bile predmet raziskave, so bile namenjene javnosti, ne glede na to, ali jih izvaja javni, zasebni ali negospodarski sektor.

Kakovost javnih storitev

Splošno izboljšanje ocen kakovosti javnih storitev

Glavne ugotovitve:

 • ravni zadovoljstva z več ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstveno varstvo in javni prevoz, so se povišale;
 • otroško varstvo se je izboljšalo v več državah, kjer so bile vrednosti pred tem nizke;
 • dostop do naprav za recikliranje je v številnih državah novost;
 • dostop do bančništva v podeželskih območjih predstavlja težavo v nekaterih državah;
 • kakovost javnih storitev se v državah članicah še vedno močno razlikuje.

Kakovost javnih storitev

 • Povprečna ocena na lestvici od 1 do 10 iz leta 2011
 • Povprečna ocena na lestvici od 1 do 10 iz leta 2016

Evropska raziskava o kakovosti življenja iz leta 2016 – splošno poročilo
Prenesi poročilo

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

O evropski raziskavi o kakovosti življenja: raziskava je bila prvič izvedena leta 2003 in od takrat poteka vsaka štiri leta. Četrta raziskava je bila opravljena leta 2016 in je zajela 33 držav: 28 držav članic in pet držav kandidatk: Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo.

 1. 2003

  prva evropska raziskava o kakovosti življenja

 2. 2007

  druga evropska raziskava o kakovosti življenja

 3. 2011

  tretja evropska raziskava o kakovosti življenja

 4. 2016

  terensko delo in zbiranje podatkov za četrto evropsko raziskavo o kakovosti življenja

 5. 2017

  7 December

  Digitalna objava rezultatov evropske raziskave o kakovosti življenja iz leta 2016

 6. 2018

  23 Januar

  objava evropske raziskave o kakovosti življenja 2016: poročilo o pregledu

 7. 2018

  8 Marec

  razprava o evropski raziskavi o kakovosti življenja v Bruslju

 8. 2018

  September

  sekundarne analize naslednjih tematik:

  zaupanje v institucije v 21. stoletju, socialna kohezija in blaginja v Evropi, kakovost javnih storitev, medgeneracijske razlike v kakovosti življenja