Večjezičnost

Eurofound izvaja svojo jezikovno politiko v okviru svojega sedanjega delovnega programa in v skladu s svojo strategijo komuniciranja.

Njegov večjezični pristop temelji na treh strateških načelih.

  • Eurofoundov glavni cilj je nosilcem odločanja na ravni EU pravočasno zagotoviti najkakovostnejše informacije, pomembne za oblikovanje politik, ki bodo prispevale k izboljšanju življenjskih in delovnih razmer v Evropi.
  • Eurofound zagotavlja pomoč na nacionalni ravni, kadar gre za izvajanje politik EU na nacionalni ravni oziroma vplivanje nanje ali kadar lahko z uporabnimi primerjalnimi informacijami bistveno doprinese k reševanju vprašanj, pomembnih na evropski ravni.
  • Eurofound spoštuje vlogo večjezičnosti pri komunikaciji v celotni EU in poudarja pomembnost možnosti, da Evropejci lahko dostopajo do informacij v svojem jeziku.

V skladu z navedenim so nekatere Eurofoundove publikacije in spletne informacije prevedene v več jezikov, da se tako vsem uporabnikom v državah članicah olajša dostop do njih.

Eurofoundovo spletišče je večjezično v naslednjem obsegu.

  • Na voljo je večjezična navigacija po celotnem spletišču.
  • Več pristajalnih strani na najvišji ravni je prevedenih v vse jezike. „Vsi jeziki“ pomeni vseh 24 uradnih jezikov EU, razen irščine in malteščine, v kateri se zaradi majhne uporabe prevaja le v omejenem obsegu. Enako velja za izbrane ključne strani, kot so vsebina pod zavihkom „O Eurofoundu“, in strani, ki se nanašajo na Eurofoundove raziskave. Orodje za vizualizacijo podatkov iz raziskav je na voljo v vseh jezikih.
  • Prevedene publikacije so objavljene na spletu.

Program prevajanja publikacij vključuje naslednje.

  • Povzetki publikacij so prevedeni v vse jezike.
  • Letopis „Življenje in delo v Evropi“ ter nekatere druge ključne publikacije so prevedene v francoščino, nemščino in po potrebi v največ tri dodatne jezike.
  • Gradivo o fundaciji in promocijsko gradivo se prevajata po potrebi.
  • Ad hoc prošnje in zahteve za prevod določenih publikacij se obravnavajo za vsak primer posebej.

Tolmačenje na dogodkih, ki jih organizira Eurofound, je, kadar je le mogoče, zagotovljeno za relevantni jezik oziroma jezike.

Eurofound bo še naprej izvajal pragmatičen in stroškovno učinkovit pristop k izvajanju svoje jezikovne politike. Njegov namen je omogočiti čim širšo večjezičnost za optimizacijo dostopa uporabnikov iz držav članic ter se po potrebi odzvati na zahteve, ugotovljene na podlagi povpraševanja. Jezikovna politika in njeno izvajanje se stalno pregledujeta ob upoštevanju Eurofoundovega delovnega programa, prednostnih nalog komuniciranja in razpoložljivih virov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar