Opazovalnice

Eurofound ima tri tematske opazovalnice. Te opazovalnice služijo kot portali za stalno zbiranje in objavo podatkov in informacij. Obstoječi opazovalnici EurWORK in ECSS ter novo ustanovljena EurLIFE zagotavljajo dostop do štirih glavnih tematskih področij v programskem obdobju 2017–2020.

Evropska opazovalnica poklicnega življenja – EurWORK

 

Evropski center za spremljanje sprememb – ECSS

  • Spremembe na trgu dela
  • Dobro delujoči in vključujoči trgi dela
  • Spremljanje strukturnih sprememb in upravljanje prestrukturiranja
  • Inovacije in ustvarjanje delovnih mest v podjetjih

 

Evropska opazovalnica kakovosti življenja – EurLIFE

 

Evropska opazovalnica poklicnega življenja (EurWORK)

EurWORK zagotavlja informacije o raziskavah in primerjalne informacije o glavnih dogajanjih v zvezi z delovnimi razmerami in trajnostnim delom ter odnosi med delavci in delodajalci, ki vplivajo na vse države članice in na ravni EU. Na področju odnosov med delavci in delodajalci zbira informacije o zadevah v zvezi s socialnim dialogom, prav tako spremlja tudi razvoj v zvezi z delovnim življenjem v državah članicah. Cilj opazovalnice je prispevati k razvoju oblikovanja politike in praks na podlagi dokazov, ki izboljšujejo kakovost delovnega življenja.

Evropski center za spremljanje sprememb (ECSS)

Center ECSS spremlja dogajanje na gospodarskem in socialnem področju, ki povzroča spremembe na evropskih trgih dela. Objavlja raziskave, ki iščejo načine za doseganje dobro delujočih in vključujočih trgov dela, spremljajo strukturne spremembe in upravljajo reorganizacijo ter olajšajo inovacije in ustvarjanje delovnih mest v podjetjih.

Evropski opazovalec prestrukturiranja v ECSS zagotavlja posodobljene analize o prestrukturiranju podjetij, dopolnjene z ustreznimi zakonodajnimi in podpornimi spodbudami. Ugotovitve so predstavljene v podatkovnih zbirkah z iskalnikom in v letnih poročilih.

Evropski opazovalec delovnih mest opisuje spremembe glede zaposlovanja na ravni držav članic in EU in kaže, kje se povečuje zaposlovanje ali sklepanje pogodb ter kako to vpliva na kakovost delovnega mesta.

Evropska opazovalnica kakovosti življenja (EurLIFE)

EurLIFE zagotavlja dostop do rezultatov analiz podatkov raziskave in kvalitativnih raziskav na področju kakovosti življenja in javnih storitev. Raziskava proučuje vpliv kakovosti družbe na blagostanje. Raziskuje tudi dostop do javnih storitev in njihovo kakovost.

Zbiranje podatkov

Eurofoundova mreža evropskih dopisnikov prispeva k vsem trem opazovalnicam. Ti strokovnjaki, ki pokrivajo vseh 28 držav članic (in še Norveško), ocenjujejo trenutne nacionalne razmere, pripravljajo študije primerov in poročila, analizirajo ugotovitve ter obveščajo o Eurofoundovi vseevropski primerjalni analizi v vseh 28 državah članicah EU in drugih državah.