O ECSS

Evropski center za spremljanje sprememb (ECSS) je vir informacij, ki je oblikovan tako, da spodbuja razumevanje sprememb na področju dela, zaposlovanja, ustvarjanja delovnih mest in prestrukturiranja. Ustanovljen je bil leta 2001 pri Eurofoundu ob polni podpori Evropskega parlamenta, Evropske komisije in socialnih partnerjev.

Vloga

Naloga ECSS je opozarjanje na gospodarske in socialne razmere, ki povzročajo spremembe na evropskih trgih dela. Poudarja vlogo sprememb v tehnologiji, proizvodnih modelov in predpisov v okviru razvoja svetovnega gospodarstva. Natančneje povedano, ECSS:

Glavni poudarek

ECSS bo v programskem obdobju 2017–2020 na področju Eurofoundovega strateškega glavnega področja o spremembah na trgu dela obravnaval tri glavne podteme:

Ciljne skupine

Cilj centra ECSS je pomagati glavnim interesnim skupinam Eurofounda, vključno z evropskimi socialnimi partnerji, institucijami EU in vladami držav članic, pa tudi oblikovalcem politik in pripravnikom na področjih zaposlovanja in prestrukturiranja.