ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Objavljeno
5 November 2012
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  110
  Referenčna št.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Kataloška št.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  ef12611
  Catalogue info

  Poročilo ERM za leto 2012 – Po prestrukturiranju: trgi dela, delovne razmere in zadovoljstvo z življenjem - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  V poročilu ERM za leto 2012 je glavna pozornost namenjena posledicam, ki jih ima prestrukturiranje za delavce. V njem se preučuje, kateri delavci so izgubili delo na začetku nedavne gospodarske krize, kateri od njih so našli novo zaposlitev ter kako sta izguba dela in naknadna ponovna zaposlitev vplivali na njihov splošni osebni položaj in zadovoljstvo z življenjem. Poleg tega se v njem preučuje učinek na delovne razmere delavcev, ki še naprej delajo v prestrukturiranem podjetju. Obe zadevni študiji, o tistih, ki so izgubili delo, in tistih, ki so ostali na prestrukturiranem delovnem mestu, nista bili še nikoli analizirani na podlagi skupnih in reprezentativnih podatkovnih nizov iz vse EU. V poročilu je poleg tega na voljo pregled nedavnega prestrukturiranja, ki temelji na podatkovni zbirki ERM. Čeprav se je število primerov prestrukturiranja, v zvezi s katerimi se poroča o izgubi delovnih mest, zmanjšalo, potem ko jih je bilo največ prijavljenih leta 2009, pa zadevno število še vedno presega število napovedanih novih zaposlitev. Več nedavnih primerov ponazarja resnost težav, s katerimi se spopada nekdaj zelo obetaven sektor nadomestnih energetskih virov v Evropi. Ugotovitve kažejo, da je večina nedavno napovedanih novih delovnih mest v sektorjih hotelirstva in trgovine na drobno.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar