ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Objavljeno
3 December 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving Read more

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  120
  Referenčna št.: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Kataloška št.: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13801
  Catalogue info

  Letno poročilo ERM za leto 2013: Spremljanje in upravljanje prestrukturiranja v 21. stoletju

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  V tem letnem poročilu Evropskega centra za spremljanje prestrukturiranja (ERM) je predstavljen pregled dejavnosti tega centra v več kot desetih letih merjenja učinkov obsežnega prestrukturiranja v Evropi. Vsebuje pregled gibanj v državah članicah EU, ki temelji na zbirki podatkov o več kot 16 000 obsežnih prestrukturiranjih – vsako praviloma vključuje najmanj 100 izgubljenih ali pridobljenih delovnih mest. Poročilo vsebuje primerjavo dejavnosti v obdobju pred krizo (2003–2008) z obdobjem po krizi (2008–2013), da bi se opredelile spremembe različnih praks na področju prestrukturiranja in pokazalo, katere sektorje je svetovna recesija najbolj prizadela z vidika zaposlitev. V zaključnih poglavjih poročila je obravnavan fenomen selitve poslovanja v tujino – ene od osmih oblik prestrukturiranja, povezane s prestrukturiranji, ki vključujejo znatne izgube delovnih mest, ker se dejavnost preseli ali odda zunanjim izvajalcem zunaj meja države, ¬ nato pa zmanjšanje selitve poslovanja v tujino v evropskih podjetjih po začetku krize.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar