ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Posodobljeno
12 Marec 2015
Objavljeno
04 Marec 2015
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  Letno poročilo ERM za leto 2014: Prestrukturiranje v javnem sektorju

  Authors: 
  Eurofound

  Letno poročilo Evropskega centra za spremljanje prestrukturiranja (ERM) za leto 2014 proučuje hitro preoblikovanje javnega sektorja v Evropi od začetka finančne krize leta 2008. Na začetku je rast zaposlovanja v tem sektorju pripomogla k stabilizaciji evropskega gospodarstva, v zasebnem sektorju pa je bilo izgubljenih veliko delovnih mest. Vendar so naknadni varčevalni ukrepi (ali konsolidacija javnih financ) privedli do obsežnega prestrukturiranja v javnem sektorju. Zamrznitve zaposlovanja so pomenile, da se je delovna sila v javnem sektorju skrčila in precej postarala, poleg tega zdaj zajema več delavk. Nezadostna varnost zaposlitve pomeni, da delo v javnem sektorju ni več tako privlačno. V poročilu so opisani različni instrumenti, ki so jih uvedli javni organi, kot so zamrznitve plač, zmanjšanja števila delovnih mest/odpuščanja in postopna/predčasna upokojitev, ter alternativne oblike, kot sta delitev dela in premestitev. Povečanje novih oblik zaposlovanja v javnem sektorju, na primer uporaba pogodb brez vezanosti na ure, je dokumentirano v več primerih iz posameznih držav. Nazadnje je v poročilu proučen splošni vpliv prestrukturiranja na delavce, ki so ostali na delovnem mestu, in delavce, ki so izgubili delo.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar