Corporate communication

Prizadevanje za boljše življenjske in delovne razmere: Spodbujanje konvergence k višjim standardom

Brochure
Objavljeno
06 Julij 2018
Formats and languages
 • PDF
 • Order a print copyOrder print copy
Authors: 
Eurofound

Povzetek

V tej brošuri so opisana orodja in strategije, ki jih bo Eurofound uporabil v programskem obdobju 2017–2020, da bi tako izpolnil svoj cilj: „zagotoviti znanstveno utemeljeno, nepristransko in pravočasno znanje, pomembno za politiko, ki bo prispevalo k bolj premišljenim politikam za konvergenco k višjim standardom življenjskih in delovnih razmer v Evropi“. Cilj Eurofounda je spremljati najnovejši razvoj ter pravočasno zagotavljati poglobljene analize in informacije na teh področjih institucijam na ravni EU, nacionalnim vladam in socialnim partnerjem in tako podpirati agendo EU z zagotavljanjem znanja za izboljšanje kakovosti življenja in dela v Evropi.

 • Full report

  Reference No: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Catalogue: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  Prizadevanje za boljše življenjske in delovne razmere: Spodbujanje konvergence k višjim standardom

  Authors: 
  Eurofound

  V tej brošuri so opisana orodja in strategije, ki jih bo Eurofound uporabil v programskem obdobju 2017–2020, da bi tako izpolnil svoj cilj: „zagotoviti znanstveno utemeljeno, nepristransko in pravočasno znanje, pomembno za politiko, ki bo prispevalo k bolj premišljenim politikam za konvergenco k višjim standardom življenjskih in delovnih razmer v Evropi“. Cilj Eurofounda je spremljati najnovejši razvoj ter pravočasno zagotavljati poglobljene analize in informacije na teh področjih institucijam na ravni EU, nacionalnim vladam in socialnim partnerjem in tako podpirati agendo EU z zagotavljanjem znanja za izboljšanje kakovosti življenja in dela v Evropi.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar