Corporate communication

Prizadevanje za boljše življenjske in delovne razmere: Spodbujanje konvergence k višjim standardom

V tej brošuri so opisana orodja in strategije, ki jih bo Eurofound uporabil v programskem obdobju 2017–2020, da bi tako izpolnil svoj cilj: „zagotoviti znanstveno utemeljeno, nepristransko in pravočasno znanje, pomembno za politiko, ki bo prispevalo k bolj premišljenim politikam za konvergenco k višjim standardom življenjskih in delovnih razmer v Evropi“. Cilj Eurofounda je spremljati najnovejši razvoj ter pravočasno zagotavljati poglobljene analize in informacije na teh področjih institucijam na ravni EU, nacionalnim vladam in socialnim partnerjem in tako podpirati agendo EU z zagotavljanjem znanja za izboljšanje kakovosti življenja in dela v Evropi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar