Delovne razmere v Evropski uniji: varnost zaposlitve in zaposljivost - Povzetek

Po raziskavi iz leta 2005 je Eurofound poglobljeno analiziral ugotovitve o ključnih temah, povezanih z delovnimi razmerami v EU. Med obravnavanimi temami so bile tudi varnost zaposlitve in zaposljivost (prožna varnost) ter njune daljnosežne posledice za družbo in trg dela kot celoto. V raziskavi so bili za preučevanje prožne varnosti uporabljeni štirje kazalniki: objektivna negotovost zaposlitve, subjektivna negotovost zaposlitve, zaposljivost in ranljivost. V tej brošuri so povzeti glavni izzivi, ki jih postavlja prožna varnost, predstavljeni pa so tudi glavni izsledki raziskave.Naloži PDF: SL (pdf 48.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar