Delovne razmere v Evropski uniji: organizacija dela - Povzetek

Po raziskavi iz leta 2005 je fundacija Eurofound opravila nadaljnje podrobne analize ugotovitev o ključnih temah, ki se nanašajo na delovne razmere v EU. Raznolikost oblik organizacije dela po Evropi je bila ena izmed raziskovalnih tem in je predmet tega poročila. V ta namen je bila opravljena analiza rezultatov evropske raziskave o delovnih razmerah, ki je pokazala razlike v glavnih oblikah organizacije dela po državah EU in preučila strukturne in demografske značilnosti ter presečni pregled značilnosti po posameznih državah, ki pomagajo pri opredelitvi različnih oblik organizacije dela, raziskala pa je tudi povezavo med organizacijo dela in različnimi razsežnostmi kakovosti dela in zaposlovanja. Študija vključuje tudi analizo razmerja med organizacijo dela in praksami upravljanja človeških virov ter raziskavo organizacije dela v malih gospodarskih družbah in „netržnih“ sektorjih, kamor spadajo ustanove na področju javne uprave in socialne varnosti, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.Naloži PDF: SL (pdf 46.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar