Delovne razmere starajoče se delovne sile - Povzetek

Po raziskavi iz leta 2005 je Eurofound poglobljeno analiziral ugotovitve o ključnih temah, povezanih z delovnimi razmerami v EU. Med obravnavanimi temami sta bili tudi staranje delovne sile in njegove daljnosežne posledice za družbo in trg dela kot celoto. V raziskavi so poudarjeni štirje dejavniki, ki so ključni pri oblikovanju starostne strukture evropske delovne sile: zagotavljanje razvoja poklicne poti in varnosti zaposlitve, ohranjanje in spodbujanje zdravja in dobrega počutja delavcev, razvoj spretnosti in znanj ter usklajevanje dela in prostega časa. V tej brošuri so povzeti glavni izzivi, ki jih postavlja staranje delovne sile, predstavljeni pa so tudi glavni izsledki raziskave.Naloži PDF: SL (pdf 46.95 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar