Konvergenca in divergenca delovnih razmer v Evropi: 1990–2005 - Povzetek

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je začela leta 2005 izvajati četrto fazo evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS), ki je bila prvič opravljena leta 1990. Evropska unija je v tem 15- letnem obdobju doživela bistvene spremembe na različnih ravneh. To poročilo si prizadeva obravnavati predvsem dve raziskovalni vprašanji. Prvič, želi v različnih fazah EWCS opazovati obstoj relativnih gibanj konvergence ali divergence kakovosti delovnega življenja skozi čas. Drugič, ugotavlja, ali so v zadevnem obdobju opazna podobna gibanja med evropskimi državami.Naloži PDF: SL (pdf 45.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar