Delovne razmere v Evropski uniji: Delovni čas in intenzivnost dela - Povzetek

Četrta evropska raziskava o delovnih razmerah, ki jo je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) opravila leta 2005, obravnava pomembne teme o politiki zaposlovanja v Evropski uniji. Med drugim sta bila podrobno raziskana tudi delovni čas in intenzivnost dela ter njun vpliv na družbo in trg dela na splošno. Raziskava se je osredotočila na naravo intenzivnosti dela in možnosti, kako jo izmeriti. Ugotovitve so pokazale, da so intenzivnost dela in slabe delovne razmere močno povezani, tako na fizični kot psihološki ravni.Naloži PDF: SL (pdf 46.36 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar