Najnovejša dogajanja glede organizacije dela v državah članicah EU-27 in na Norveškem - Povzetek

V tem poročilu je podan razvoj glede organizacije dela na ravni EU in na nacionalni ravni. V njem so opisani sedanji vzorci organizacije dela in predstavljene nove oblike, povezane z zelo uspešnimi delovnimi okolji in podjetji. Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi posameznih nacionalnih poročil, ki so jih predložili korespondenti Evropske opazovalnice delovnih pogojev (European Working Conditions Observatory – EWCO), v njem pa so analizirane glavne ugotovitve iz obstoječe nacionalne literature in statističnih virov.Naloži PDF: SL (pdf 42.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar