Kakovost življenja v Evropi: učinek krize - Povzetek

Kaj določa zadovoljstvo z življenjem in srečo, kako vrednotimo naš družbeni položaj in neposredno okolico ter kako se je to spremenilo zaradi gospodarske krize? Za tretjo evropsko raziskavo o kakovosti življenja je bilo anketiranih 35 000 Evropejcev v vseh državah članicah. V tem preglednem poročilu so predstavljene ugotovitve in trendi, ki kažejo, da je učinek recesije resnično opazen in izmerljiv. Čeprav se splošne ravni zadovoljstva z življenjem niso precej spremenile, sta se optimizem glede prihodnosti in zaupanje v institucije opazno zmanjšala v državah, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Poleg tega so skupine, ki so bile že prej ranljive (dolgotrajno brezposelni, starejši v srednji in vzhodni Evropi ter starši samohranilci), izrazile najvišje stopnje materialne prikrajšanosti in nezadovoljstva z življenjskimi razmerami.Naloži PDF: SL (pdf 40.39 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar