Socialni dialog na delovnem mestu v Evropi: analiza evropske raziskave podjetij 2009 - Povzetek

Kako socialni dialog deluje v praksi, katere oblike predstavništva so na voljo in kako dobro se obnesejo? Eurofoundova evropska raziskava podjetij (ECS) iz leta 2009 vsebuje izčrpne podatke iz 30 držav za obravnavo teh vprašanj. To poročilo upošteva raziskavo ECS in druge vire ter obravnava pomembne dejavnike, kot so velikost podjetja, starost podjetja, vrsta proizvodov in storitev, ki jih ponuja, izbire delodajalca in sestava delovne sile, ki vplivajo na usmeritev socialnega dialoga v podjetju, zlasti v zvezi s sveti delavcev in sindikati. Tudi širši okvir ima svoj učinek, na primer na to, v kolikšni meri nacionalne vlade posegajo v socialni dialog in na kateri ravni potekajo pogajanja.Naloži PDF: SL (pdf 39.83 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar