Peta raziskava o delovnih pogojih

Delo je bistvenega pomena za življenje ljudi, delovanje podjetij in družbe na splošno. Izboljšanje kakovosti dela in delovnih pogojev je že dolgo ena najpomembnejših tem politike Evropske unije. Nazadnje je bilo vključeno v strategijo Evropa 2020 za „pametno, trajnostno in vključujočo rast“. V peti evropski raziskavi o delovnih pogojih (EWCS) so obravnavane tako različne teme, kot so fizična tveganja, delovnik, razlikovanje po spolu, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, zastopanje zaposlenih, organizacija dela, stres na delu, razvijanje znanj in spretnosti ter plačilo, poleg tega pa še zdravje in dobro počutje. V raziskavi so orisani trendi na področju delovnih pogojev, opredeljeni so poglavitni dejavniki tveganja in izpostavljena vprašanja, ki si zaslužijo pozornost politike. Peta evropska raziskava o delovnih pogojih, v okviru katere so bili opravljeni razgovori s 44 000 delavci v 34 evropskih državah, je zakladnica informacij in analiz o vseh dimenzijah dela v Evropi danes.Naloži PDF: SL (pdf 36.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar