Organizacija dela in inovacije - Povzetek

Z inovacijami v organizaciji dela se lahko optimizirajo proizvodni procesi v podjetjih in izboljša splošno počutje zaposlenih na delovnem mestu. V tem poročilu so raziskane povezave med inovacijami v organizaciji dela – pod splošnejšo oznako zelo uspešne delovne prakse (high performance work practices – HPWPs) – ter mogočimi koristmi za zaposlene in organizacije. Poročilo temelji na analizi študij primerov, opravljenih v 13 državah članicah Evropske unije, v katerih so prinesle inovacije na delovnem mestu pozitivne rezultate. Zelo uspešne delovne prakse, ki temeljijo na vitkem upravljanju, skupinskem delu, prožnih delovnih praksah, preoblikovanju delovnega mesta in vključitvi zaposlenih, so bile najpogosteje povezane z večjo produktivnostjo podjetja, kakovostnejšimi storitvami in nižjimi stroški poslovanja.Naloži PDF: SL (pdf 39.27 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar