Polarizacija zaposlovanja in kakovost delovnih mest med krizo: Evropski center za spremljanje delovnih mest 2013

V tem poročilu so opisane nedavne strukturne spremembe v zaposlovanju na evropskih trgih dela pred in med recesijo ter po recesiji v obdobju 2008–2009. Ugotovljeno je, da se je ukinjanje delovnih mest v Evropi med recesijo močno polariziralo v smislu strukture plač, medtem ko je bila polarizacija v obdobju 2010–2012 manjša. S pristopom na podlagi delovnih mest se ugotavlja, kako so bile spremembe neto zaposlovanja na ravni držav članic in na ravni EU razporejene po delovnih mestih v različnih kvintilih plač. Delovna mesta se razvrščajo na podlagi dveh meril. Prvo temelji na povprečni stopnji izobrazbe zaposlenih na delovnih mestih, drugo, večdimenzionalno, pa na kakovosti delovnega mesta, to je na indeksu nedenarne vrednosti delovnega mesta. Ta novi indeks, ki je izdelan na podlagi podatkov iz pete evropske raziskave o delovnih razmerah, temelji na zbiranju informacij o najrazličnejših elementih delovnega mesta, ki jih sociologi povezujejo z dobrim počutjem delavcev.Naloži PDF: SL (pdf 40.28 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar