Prestrukturiranje MSP v Evropi

Prestrukturiranje je sestavni del gospodarskega sistema v Evropi, saj se morajo podjetja prilagajati spremenjenim razmeram, da ostajajo vzdržna in konkurenčna. Do zdaj se je politika večinoma osredotočala na prestrukturiranje velikih podjetij. Glede na relativno pomembnost malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki predstavljajo več kot 99 % evropskih podjetij in zaposlujejo približno 66 % vseh zaposlenih v zasebnem sektorju, morajo oblikovalci politik na vseh ravneh razumeti posebne izzive, s katerimi se srečujejo manjša podjetja, da bodo lahko zagotovili ustrezno podporo temu stebru evropskega gospodarstva. Poročilo na podlagi informacij, pridobljenih iz 85 študij primerov v vseh državah članicah EU in drugih virov, opisuje posebnosti MSP pri predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja, raziskuje glavne gonilne sile za spremembe in analizira dejavnike, ki vplivajo na uspešno prestrukturiranje. Ponuja širok in primerjalen vpogled v to, kako prestrukturiranje vpliva na delavce in podjetje, ter podaja več kazalnikov politike za ukrepanje v prihodnosti.Naloži PDF: SL (pdf 39.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar