Organizacija dela in vključevanje zaposlenih v Evropi

V tem poročilu so proučene možnosti zaposlenih na delovnih mestih po vsej Evropi, da sodelujejo pri odločanju, bodisi v zvezi s svojim delovnim mestom bodisi v zvezi s širšimi organizacijskimi vprašanji, ki vplivajo na njihovo delo. Vključevanje zaposlenih je ključni del organizacije dela, v poročilu pa sta obravnavani dve razsežnosti: neodvisnost pri opravljanju nalog – vpliv, ki ga imajo zaposleni na neposredne delovne naloge – in organizacijsko sodelovanje – vpliv, ki ga imajo zaposleni na organizacijo dela. Čeprav so možnosti zaposlenih v EU-27, da sodelujejo pri odločanju, precej omejene, pa ugotovitve kažejo jasne koristi, zlasti motiviranost in dobro psihično počutje zaposlenih, ki sta izjemno pomembna elementa za spodbujanje večje delovne učinkovitosti in produktivnosti podjetja.Naloži PDF: SL (pdf 42.03 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar