Reprezentativnost organizacij evropskih socialnih partnerjev: panoga nastopanja v živo

Namen te študije je zagotoviti potrebne informacije za spodbujanje socialnega dialoga v panogi nastopanja v živo. Cilj vrste študij EIRO o reprezentativnosti, opravljenih na zahtevo Evropske komisije, je določiti reprezentativna združenja socialnih partnerjev za posvetovanje v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Študija tako določa zadevne nacionalne organizacije socialnih partnerjev v sektorju nastopanja v živo po pristopu od zgoraj navzdol (oblikovanje seznama članov evropskih zvez) in od spodaj navzgor prek nacionalnih korespondentov iz Evropske opazovalnice industrijskih odnosov (EIRO).Naloži PDF: SL (pdf 42.31 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar