Reprezentativnost evropskih organizacij socialnih partnerjev: lesnopredelovalna industrija

Namen te študije je zagotoviti potrebne informacije za spodbujanje sektorskega socialnega dialoga v lesnopredelovalni industriji. Niz Eurofoundovih študij o reprezentativnosti je namenjen opredelitvi zadevnih nacionalnih in nadnacionalnih organizacij socialnih partnerjev na področju odnosov med delodajalci in delavci v izbranih sektorjih. Za dosego teh ciljev so v študiji opredeljene zadevne organizacije socialnih partnerjev v lesnopredelovalni industriji v skladu s pristopom od zgoraj navzdol (oblikovanje seznama članov evropskih združenj) in pristopom od spodaj navzgor. Analiza lesnopredelovalne industrije v 28 državah članicah EU na podlagi pristopa od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor kaže, da je treba združenje EFBWW na strani delavcev in CEI-Bois na strani delodajalcev šteti za najpomembnejša vseevropska zastopnika delodajalcev in delavcev znotraj panoge.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar