Socialna dimenzija mobilnosti znotraj Evropske unije: vpliv na javne storitve

Svoboda gibanja med državami članicami je ena od temeljnih vrednot Evropske unije, ki je tesno povezana z evropskim državljanstvom. Vendar v številnih državah članicah gostiteljicah poteka ostra razprava o vplivu vse večjega pritoka migrantov na njihove javne storitve. Cilj raziskovalnega projekta je bil raziskati, koliko mobilni državljani držav članic Srednje in Vzhodne Evrope (EU-10) uporabljajo ugodnosti in storitve v devetih državah gostiteljicah. Projekt določa tudi demografski in socialno-ekonomski profil mobilnih državljanov držav EU-10 ter opredeljuje pobude za njihovo vključevanje v državah gostiteljicah in zagotavljanje njihovega dostopa do ugodnosti in storitev. Glavna ugotovitev poročila je, da državljani držav EU-10 na splošno koristijo socialne ugodnosti in storitve manj pogosto kot domače prebivalstvo države gostiteljice, zlasti na področju socialnih stanovanj in pokojnin. Pogosteje pa koristijo nekatere posebne ugodnosti, zlasti ugodnosti, povezane z zaposlitvijo (nadomestilo za brezposelnost in dodatek za zaposlene).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar