Tretja evropska raziskava podjetij – Prakse na delovnem mestu: modeli, uspešnost in dobro počutje

Leta 2013 je potekala tretja Eurofoundova evropska raziskava podjetij. Anketirani so bili predstavniki poslovodstva v več kot 24 000 podjetjih; če so bili na voljo, so bili anketirani tudi predstavniki zaposlenih – to je bilo izvedeno v 6 800 od teh podjetij. V to raziskavo so bile zajete prakse na delovnem mestu pri organizaciji dela, upravljanju človeških virov, neposrednem soodločanju in socialnem dialogu. V poročilu so najprej navedene ugotovitve, sledi pa proučitev povezanosti teh praks med seboj ter z rezultati za podjetja in delavce. Na splošno je bilo ugotovljeno, da podjetja, v katerih o dnevnih delovnih nalogah skupaj odločajo delavci in vodje, ki imajo zmerno strukturirano notranjo organizacijo, omejeno vlagajo v upravljanje človeških virov, vendar imajo obsežne prakse za neposredno soodločanje, dosegajo najboljše rezultate glede uspešnosti podjetja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar