Proučevanje goljufivega sklepanja pogodb o delu v Evropski uniji

Goljufivo sklepanje pogodb o delu je danes pomemben problem v številnih evropskih državah. Oblikovalci politik na ravni EU in nacionalni ravni so svojo pozornost namenili kršitvam temeljnega varstva, zagotovljenega z zaposlitveno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, pri čemer so kršitve povezane z goljufivo uporabo nekaterih zaposlitvenih ali gospodarskih pogodb. V tem poročilu so te prakse raziskane v celotni EU in proučeni ukrepi, ki so jih uvedli nacionalni organi, vključno z delovnimi inšpektorati in socialnimi partnerji, za odkrivanje in preprečevanje teh praks ter boj proti njim. Ob tem ko se vladni in javni organi osredotočajo predvsem na izboljšanje predpisov – odpravo vrzeli v zakonodaji in izboljšanje odkrivanja in inšpekcijskih pregledov –, si socialni partnerji prizadevajo za dosego skladnosti, zlasti z organiziranjem informativnih srečanj in s pobudami za osveščanje. Iz raziskave, ki temelji na poročilih 29 držav, EU-28 in Norveške, je razvidno, da so zmožnosti kolektivnih pogajanj v odziv na izzive goljufivega sklepanja pogodb o delu pretežno preslabo izkoriščene. Na podlagi raziskave je še mogoče sklepati o prispevku akterjev EU na mednarodni ravni, saj je pri odkrivanju goljufivih praks in kaznovanju zaradi njih ključna vloga čezmejnega sodelovanja.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar