Razvoj delovnega časa v 21. stoletju: dolžina delovnega časa in njegova ureditev v EU

V tem poročilu so preučujejo glavni trendi in mejniki, značilni za razvoj najpomembnejših vidikov kolektivno dogovorjenega delovnega časa v Evropski uniji v prvem desetletju 21. stoletja. Poročilo temelji predvsem na informacijah, ki jih je Eurofound zbral v vseh državah članicah in na Norveškem, osredotočeno pa je zlasti na pet sektorjev: kemični, kovinskopredelovalni, bančni in maloprodajni sektor ter sektor javne uprave. V njem so opisani institucionalni sistemi ureditve ter ocenjen razvoj dogovorjenega števila delovnih ur (število ur, predvideno za delo v skladu s kolektivnimi pogodbami, ali dogovorjeno med delodajalci in delojemalci) in običajnega števila delovnih ur (ure, ki se običajno dejansko porabijo za delo) med letoma 1999 in 2014. V poročilu je poudarjena napetost med pritiskom po krajšem delovnem času v korist boljšega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter manj zdravstvenih težav delavcev ter potreba po prožnosti delovnega časa za izpolnitev zahtev sodobnega svetovnega gospodarstva.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar