Pristopi k vključevanju beguncev in prosilcev za azil na trg dela

V tem poročilu so opisane obstoječe raziskave o vključevanju beguncev in prosilcev za azil na trg dela kot odziv na begunsko krizo. V njem so predstavljene posodobljene informacije o zakonodaji in praktičnih rešitvah v prvi polovici leta 2016, proučuje se vključevanje prosilcev za azil in begunce na trg dela ob upoštevanju širših dejavnikov pri njihovem sprejemanju in zagotavljanju podpore zanje, obravnava pa se tudi vloga socialnih partnerjev. Po ugotovitvah študije si najbolj obremenjene države močno prizadevajo, da bi se lahko prosilci za azil lažje in hitreje vključili na njihov trg dela. V nekaterih državah so socialni partnerji dejavno sodelovali pri oblikovanju učinkovitejših politik vključevanja na trg dela in sprožili nekaj obetavnih pobud. Toda nenadni in velik pritok prosilcev za azil je prinesel veliko izzivov in šele v prihodnosti bo znano, kako jih je mogoče premagati.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar