Evropska raziskava o kakovosti življenja iz leta 2016

V zadnjem četrtletju leta 2016 je bilo anketiranih skoraj 37 000 ljudi iz 33 evropskih držav (28 držav članic EU in 5 držav kandidatk) v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti življenja. To celostno poročilo prikazuje ugotovitve za države članice EU. Za vpogled v gibanja in kakovost življenja v spreminjajoči se družbeni in gospodarski sliki evropskih družb so se v poročilu uporabile informacije iz prejšnjih raziskav in drugih raziskavanj. Deset let po svetovni gospodarski krizi raziskava proučuje širšo blaginjo in kakovost življenja, s proučevanjem kakovosti družbe in javnih storitev. Ugotovitve kažejo, da v številnih pogledih še vedno obstajajo očitne razlike med državami, čeprav so razlike drugače razporejene. Vsaka država članica kaže prednosti v določenih vidikih blaginje, vendar so v določenih družbah, bolj kot v drugih, še vedno močno prisotne številne pomanjkljivosti; v vseh državah pa so še vedno prisotne pomembne družbene neenakosti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar