Dolgotrajno brezposelni mladi: značilnosti in odzivi politike

Medtem ko se je trg dela mladih od leta 2014 občutno izboljšal, je nedavna gospodarska kriza za seboj pustila veliko skupino dolgotrajno brezposelnih mladih, ki zajema skoraj tretjino brezposelnih mladih. To poročilo vsebuje posodobljen profil trga dela mladih v letu 2016 in opisuje gibanja zadnjih desetih let. Proučuje dejavnike dolgotrajne brezposelnosti na socialno-demografski in makroekonomski ravni. Ponuja tudi dokaze o resnih posledicah dolgotrajne brezposelnosti za mlade, zlasti negativni učinek na zaslužek in poklic ter na številne dimenzije blaginje mladih ljudi. Poročilo se zaključi z razpravo o izbranih političnih ukrepih, ki jih je nedavno izvajalo deset držav članic, za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih ali njihovo ponovno vključevanje na trg dela ali v izobraževanje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar